Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000176492 Kapitał zakładowy: 51 000 zł NIP: 618-004-12-44